. Elektronor AS
   
   
 


Velkommen til Elektronor AS

Vi kommer snart med ny nettside.


Kontaktinformasjon:
Besøksadresse: Hopen, 6570 SMØLA
Postadresse: Postboks 23, 6571 SMØLA
Org  nr.: NO 858 271 592 MVA

Telefon: 71 54 03 00
post@elektronor.no

Jan Gunnar Sørlie
Daglig leder
905 77 632
post@elektronor.no 


 


 
 

 

 Smøla:                 71 54 03 00