Ikke bruk skjøteledninger! Monter faste stikkontakter

Ikke bruk skjøteledninger til produkter som medfører langvarige høye belastninger, som f.eks. varmeovner og varmtvannsberedere. Dette kan i verste fall føre til brann.