Vi oppgraderer ditt sikringsskap

Hos oss kommer alltid sikkerhet i første rekke

Et gammelt elektrisk anlegg kan være brannfarlig

Gamle elektriske anlegg forårsaker årlig mange branner i Norge. Forbruket ev elektrisk energi er mye høyere nå enn før. Dersom du har et eldre sikringsskap kan disse sikringene være unormalt varme, og kanskje kursene ikke er tilstrekkelig store til at du kan bruke disse etter ditt behov. Vi kan bytte ut den gamle innmaten i ditt sikringsskap med nye jordfeilautomater.

Vi kan også legge opp nye kurser etter ditt behov. Nytt skap kan også settes opp hvis dette praktisk lar seg gjøre. Kontakt oss gjerne i en tidlig fase, slik at vi kan finne ut løsninger sammen med deg og gi deg gode tips og råd. Tenk el-sikkerhet!